CRM Programı Nedir? Ne İşe Yarar? | KobiKom A.Ş.

CRM Programı Nedir? Ne İşe Yarar?

CRM Programı Nedir? Ne İşe Yarar?


CRM yani Müşteri İlişkileri Yönetimi her ne kadar bilgi teknolojileri odaklı bir kavram olarak görünse de aslında yeni bir yönetim felsefesi ve kurumsal anlayış olarak tanımlanabilir. Bu yönetim felsefesinde müşteri odaklı satış ve pazarlamanın ardından müşteri memnuniyetinin maksimum seviyede sağlanmasına yönelik bir anlayış hakimdir. Bu bağlamda uzun süreli müşteri ilişkilerinin ve müşteri sadakatinin sağlanması hedeflenir. Günümüzde CRM bilgi teknolojilerinin kullanılmasını, kurumların kendi fonksiyonlarına uygun özellikte yazılım programlarına ya da sistemlerine sahip olmasını gerektirir.


CRM programı işletmelerde iş akışlarını takip ederek yönetme ve geliştirme amacına yönelik olarak kullanılan bir yazılım ürünü olma özelliğine sahiptir. CRM programları her bir işletmenin faaliyet alanına, işletmenin altyapısına, çalışanlarının ve müşterilerinin sayısına ve buna benzer etkenlere göre değişiklik gösterebilir. CRM programları esnek bir yapıya sahip olmaları nedeniyle özelleştirilebilirler. 


CRM Programları İle Neler Yapılabilir?


CRM programları genel olarak işletmeler tarafından kullanılmakla birlikte müşterileriyle iş yapan şahıslar ve firmalar da CRM programlarını kullanabilir. Bununla birlikte önemli olan CRM programının en verimli ve en etkili şekilde kullanılabilmesidir. Müşteri ilişkileri yönetiminin belirli bir iş hacminden sonra manuel olarak takip edilmesi imkansız olabilir. CRM programı müşteriler ile ilgili eksik ve hatalı durumlar görülebilir, bu durumların giderilebilmesi için aynı program üzerinden uygulamalar düzenlenebilir ve yapılan işlemlerin tümü raporlanabilir. Bununla birlikte CRM programları tüm ekibe yer ve zamandan bağımsız bir şekilde ortak çalışma imkanı sunar. Böylece ihtiyaç duyulan her an toplantıların yapılması ve doküman paylaşımlarının hızlanması mümkün olur.


Online ve gerçek zamanlı CRM programları makine öğrenmesi ve yapay zekayla buluşturulabilirler. Bu birleşim sayesinde CRM programları yalnızca müşteri ilişkileri yönetimi programı olmaz. Aynı zamanda firmaya öngörü kazandırabilecek hale gelir. Müşterileri ve firmayı takip ederek zamanla öğrenen, tanıyan yapay zekalı CRM programları verimlilik, satış arttırma, yeni müşteri kazanma, maliyeti düşürme önlemleri ile bir adım öne çıkılmasını sağlar. Böylece herhangi bir sorun ortaya çıkmadan öngörülüp alınan önlemlerle ortadan kaldırılması ve fırsatların erkenden fark edilip değerlendirilmesi mümkün olabilir.


CRM Programları Neden Kullanılmalıdır?


İşletmeler sağlıklı bir iç iletişim sağlayıp işlerini başarılı bir süreç dahilinde yürütmek ve doğru işleyen süreçlerden en verimli sonuçları elde edebilmek için CRM programlarını kullanmalıdırlar. CRM programını amacına uygun bir şekilde kullanan işletmelerin birimleri, doğru zamanda doğru görevleri yerine getirirler. Böylece işletme piyasada kaliteli ürünleri ve hizmetleri ile ön plana çıkar. 


CRM programıyla iş süreçlerinin daha kaliteli bir şekilde yönetilmeye başlanması verimliliğin artmasını ve büyümenin hızlanmasını sağlar. Bu daha çok müşterinin ve daha büyük işlerin başarılı bir şekilde yönetildiği anlamına gelir. Bu açılardan değerlendirildiğinde CRM programının işletmelerde uzun vadede çok daha fazla ihtiyaç duyulacak ve iş sürecinin iskelet yapısı haline gelebilecek özellikte olduğu kolayca söylenebilir. CRM programları yalnızca işleyen iş süreçlerini iyileştirmekle kalmaz. Firmaların müşterilerini çok daha iyi anlamasını ve her birine özel hizmet sunabilecekleri bir altyapıya sahip olmalarını sağlar. Ürün ya da hizmetlerini piyasaya sunan tüm işletmelerin yola çıkış noktası müşterileri olmalıdır. Bunun için müşterilerin anlaşılması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve taleplerinin dinlenmesi firmalar için çok önemlidir. Firmalar faaliyetlerine yön verirken müşterilerinden aldıkları bilgileri yol haritaları olarak benimsemelidirler. Satılan ürünlerin ya da hizmetlerin beğenilip beğenilmediği, beğenilmediyse bunun nedeni, hitap edilen hedef kitlenin doğru olup olmadığı ya da firmanın rakiplerine göre konumu gibi soruların cevapları CRM programları aracılığıyla elde edilen verilere dayanılarak bulunabilir. 


İşletmelerde tek bir CRM programı kullanılması yönetim ve çalışanlar arasında eş zamanlı iletişim kurulmasını sağlar. CRM ile satış performansı ölçülebileceği gibi geriye dönük raporlar alınması, ekiplere görevler atanması, grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve ekip çalışmalarının takip edilmesi mümkündür. Toplantılar, yapılması gereken işler ve geliştirilmesi gereken süreçler dahil olmak üzere tüm etkinlikle CRM programları üzerinden minimum sürelere indirgenerek son derece hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulamaya geçirilebilir.


CRM programlarında ekiplerin çalışmalarına paralel olarak düzenli bir şekilde veri birikimi söz konusu olur. Bu veriler yapılan işlerin değerlendirilmesi aşamasında işletmelere yön verir. Ürünlerin ya da hizmetlerin müşteriler tarafından çok daha fazla beğenilmesi ve ilgi görmesi için geliştirilmesi ya da giderilmesi gereken noktaların tespit edilmesini sağlar. İşletmeler müşterileri ile sağlıklı ilişkiler kurabilmek için CRM programlarında depolanan verileri kullanarak özelleştirilmiş işler yapmayı ve verileri etkin bir şekilde kullanarak satışlarını artırmayı tercih edebilirler.


İşletmeler CRM programlarından yararlanarak faaliyet gösterdikleri pazardaki rakiplerini de daha yakından izleyebilirler. Pazardaki paylarını artırmak ve yerlerini sağlamlaştırmak için CRM’den elde edilebilecek sezgisel veri analizi raporlarına dayanarak başarılı pazarlama yöntemleri geliştirip uygulayabilirler. Bu nedenle pazar trendlerinin takip edilmesi ve rakip analizi yapılması CRM programları ile çok daha kolaydır. CRM programları kazandırdıkları zaman ile büyük bir rekabet avantajı elde edilmesini sağlar.

Kimler Tercih Etti?


Kobikom'u Tercih Eden Mutlu Müşteriler :)


Teknoloji Ortaklarımız

Yealink Grandstream Gigaset Jabra Sennheiser Fanvil Huawei Plantronics Cisco Panasonic