İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir? | KobiKom A.Ş.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir? Nasıl Çalışır?

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir? Nasıl Çalışır?

İleti Yönetim Sistemi yani İYS temelde izinlerin ve şikayetlerin düzenlenmekte olduğu ulusal bir veri tabanı platformudur. Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan e-ticaret kanunları kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yönetilir.


İleti Yönetimi Sistemi hizmet sağlayıcıların alıcılara gönderecekleri ticari iletilerin, yönetmelik içerisinde detayları belirtilmiş olan istisnalar dışında alıcının onayı olmaksızın gönderilemeyeceğini, izin dahilinde gönderilmekte olan iletilerde ise alıcının net imkanının bulunması gerektiği belirtmektedir. İlgili Kanun’da ve Yönetmelik’te açıklandığı üzere ticari iletiler için alınması gereken iletişim onaylarında bulunması gerekenler şu şekildedir:


 • Onayın fiziksel bir ortamda alındığı durumlarda alıcının imzası olmalıdır.

 • Onayın elektronik bir ortamda alındığı durumlarda alıcının e-mail adresine aynı gün bilgilendirme iletilmelidir. 


Aynı zamanda elektronik ortamlarda alınan onaylarda onayı  veren kişinin elektronik kayıtları tutulmalı ve bu kayıtların güvenli bir şekilde tutulması sağlanmalıdır.


İleti Yönetimi Sistemi Nasıl Çalışır?


İleti Yönetimi Sistemi hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilen iletiler öncesinde alınması gereken izinler ve alınan izinler için güvenilir bir saklama ortamı hazırladığı gibi alıcıların söz konusu izinler hakkında onay ve net bildirimlerini iletebileceği, gerekli durumlarda şikayette bulunabileceği bir ortam sunar.


 • Tüm elektronik ileti izinleri, İleti Yönetim Sistemi üzerinde saklanmaktadır.

 • Ticari olarak elektronik ileti gönderimi yapan hizmet sağlayıcıların tümü kampanya, promosyon vb ile ilgili tüm ticari iletilerini müşterilerine iletebilmeleri için almış oldukları izinleri İleti Yönetimi Sistemi’ne yüklemeleri gerekmektedir.

 • İletiyi alan kişiler vermiş oldukları izinlerden çıkış haklarını istedikleri zaman kullanabilmektedirler.

 • Vatandaşların verdikleri izinleri tek bir noktadan yürütmeleri mümkündür. Bu kapsamda vatandaşlar verdikleri izinlerin düzenlemesi işlemlerini İleti Yönetimi Sistemi üzerinden kolaylıkla yapabilmektedirler.

 • Ticari olarak gönderilen iletiler kontrol altına alınmakta kullanıcıların çıkış yaptığı iletiler artık o kullanıcılara gönderilememektedir.

 • Ticari ileti almayı reddettikleri firmalardan yeniden ileti almaları durumunda kullanıcılar şikayet işlemlerini de İleti Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

 • Kişisel veri statüsünde bulunan veriler şifrelenmiş olarak korunmakta ve veri güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır.


Hizmet Sağlayıcı Kimdir?


Müşteri ile fiziki olarak bir araya gelmeden e-posta, telefon, çağrı merkezi, kısa mesaj gibi sistemlerle elektronik ortamda ses, veri ya da görüntü içerikli ileti gönderimi yapma yoluyla ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişilerdir.


Alıcı Kimdir?


Alıcı hizmet sağlayıcıların sunduğu ticari elektronik iletiyi alan kişidir. Alıcılar İleti Yönetim Sistemi üzerinden izinlerini kolay ve hızlı bir şekilde tek hesaptan yönetmekte, şikayet başvurularını da buradan gerçekleştirebilmektedirler.


Ticari Elektronik İleti Nedir?


Gerçek ya da tüzel kişilerin elektronik iletişim araçlarını kullanarak ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliklerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ticari iletişim şekline ticari elektronik ileti denilir.İleti Yönetim Sistemi’ne İzinler Nasıl Eklenir?


İleti Yönetim Sistemi’ne izinlerin tek tek, toplu olarak ya da teknik entegrasyon sistemi kullanılarak eklenmesi mümkündür. İleti Yönetim Sistemi’ne yüklenecek olan izinler;


 • İletişim adresi,

 • Onaylandı/Reddedildi şeklinde izin türü,

 • İzin tarihi,

 • Çağrı Merkezi/Kısa Mesaj Servisi/E-Posta şeklinde iletişim kanalı,

 • Islak imzalı onay formu, web sitesi vb iznin kaynağı gibi bilgileri içermelidir.


Online ortamda duyuruların, tanıtımların ya da kampanyaların yapılabilmesi için İleti Yönetim Sistemi’ne üye olunması zorunludur. Geçerlilikte olan Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sistemi’nde onayı olmayan alıcılara ticari e-posta gönderimi yapılması mümkün değildir. Bu nedenle alıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne üye olmalıdır.


İleti Yönetim Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?


İleti Yönetim Sistemi başvuruları yalnızca hizmet sağla yıcılar için olup yalnızca MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler başvuru yapabilirler. Başvuruyu yapacak olan kişilerin yanlarında e-imza token’ları bulunmalıdır. Taahhütnamenin elektronik ortamda imzalanabilmesi için işlem yapılacak olan bilgisayarda Adobe Acrobat Reader kurulu olmalıdır. Aynı zamanda sisteme başvuru sırasında kurumsal e-posta adresi kullanılmalıdır.


Hizmet sağlayıcının tüzel kişi olduğu durumlarda;


 • Şirket unvanı,

 • MERSİS numarası,

 • İmza sirküleri,

 • Islak imzalı İleti Yönetim Sistemi Hizmet Sözleşmesi,

 • Vergi kimlik numarası,

 • Fatura adresi,

 • Firma unvanıyla yetkililerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi belgeleri ile başvuru yapılabilir.


Hizmet sağlayıcının gerçek kişi olduğu durumlarda;


İmza yetkilisinin adı soyadı, T.C.kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası, kurumsal e-posta adresiyle yukarıda istenilen diğer belgeler teslim edilmelidir. Hizmet sağlayıcının tüzel kişi olduğu durumlardan farklı olarak MERSİS numarası yerine T.C.kimlik numarası, imza sirküleri ya da imza beyannamesi verilmelidir.


İleti Yönetim Sistemi Üzerinden Onay Nasıl Alınır?


İletim Yönetim Sistemi üzerinden çağrı merkezi, kısa mesaj numarası veya kısa link aracılığıyla onay almak mümkündür. Hizmet sağlayıcı onay kağıtlarını onayın geçerliliği bittikten sonra, ticari elektronik iletiler ile ilgili diğer kayıtları da kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklamalıdırlar.


Hizmet sağlayıcılar İleti Yönetim Sistemi dışında aldıkları onay ve retleri entegrasyon sayesinde İleti Yönetim Sistemi’ne ilettikten sonra İYS kendisine iletilen bu onayları bildirim olarak alıcılara göndermektedirler. Alıcılar istedikleri takdirde onay bildirimi üzerinden çıkış yapabilirler.


Kimler Tercih Etti?


Kobikom'u Tercih Eden Mutlu Müşteriler :)


Teknoloji Ortaklarımız

Yealink Grandstream Gigaset Jabra Sennheiser Fanvil Huawei Plantronics Cisco Panasonic